Kleberstein og Varmelagrende ildsteder

april 20, 2018

Kleberstein

og Varmelagrende ildsteder

- Er det slik at peiser og ovner med kleberstein holder lengre på varmen enn andre ovner?


- Det vanlige svaret på dette er ja, men er det riktig?

Vi mener dette svaret i mange tilfeller er direkte misvisende, og at det riktige svaret er mer nyansert.

Er du ute etter et varmelagrende ildsted, så er en dypere forklaring på dette spørsmålet helt vesentlig. Det er nemlig fort gjort å kaste bort pengene dine på en illusjon basert på misvisende salgsannonser og/eller mangelfull kompetanse hos forhandleren.

Vekt

God varmelagring eller "varmeakkumulering" har først og fremst med vekt å gjøre. Dette vil si at 100 kg stål eller støpejern, i teorien holder like lenge på varmen som 100 kg kleberstein.

Når du er i butikken og ser en ovn med kleberstein er det derfor ikke sikkert at den holder bedre på varmen en støpejernsovnen som står utstilt ved siden av. Vekten på ovnen er en av de viktigste faktorene som avgjør ildstedets akkumuleringsevne.

Et par raske søk på klebersteinsovner på nettet viser ovner som har en egenvekt helt ned mot 115 kg. Dette er typiske stålplateovner med klebersteinssider og kanskje en topplate. Til sammenligning finnes det rene stålplateovner som veier godt over 200 kg.

En forenklet konklusjon i slike tilfeller er at ovnen på over 200 kg har en dobbelt så god akkumuleringsevne som "klebersteinsovnen" på 115 kg. Allikevel blir disse ovnene ofte markedsført på en misvisende (-men allikevel en "politisk korrekt") måte, der det ofte skrives at steinen på sidene har gode varmelagringsegenskaper og gir en lun ekstravarme som varer lenge.

Det er riktig at steinen har positive egenskaper for varmelagring, men i denne mengden vil den ikke holde særlig lenge på varmen sammenlignet med andre ovner med samme vekt.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

 

Konveksjon

Konveksjon er også en viktig faktor som påvirker varmelagringsevnen på ildstedet.

Konveksjon i denne sammenhengen er hvordan luften i rommet beveger seg rundt og gjennom ildstedet når det er i bruk.

I vår bransje er en konveksjonsovn ofte definert som en stålplate-ovn, eller ventilerte peisomramminger med innsatser.

Nordpeis definerer konveksjonsprinsippet på følgende måte:

"Konveksjonsvarme er den varmesirkulasjonen man får ved fyring i en ovn eller en peis med doble vegger. Det vil si at kjølig luft trekkes inn nederst på ildstedet, luften varmes opp i mellomrommet mellom de doble veggene der den ekspanderer og blåses varm ut i toppristen. Varmen fordeler seg raskere rundt i rommet/boligen i stedet for kun å stråle rundt ildstedet som ved en enkeltvegget ovn."

Kilde: Nordpeis

Selv om det strides mellom aktører i bransjen om hvor god denne teknikken er i praksis med tanke på varmefordeling i et oppholdsrom, så er selve konveksjonsprinsippet godt dokumentert.

Men hvordan vil konveksjonen påvirke akkumuleringsevnen på ildstedet?

Konveksjon vil avkjøle ildstedet raskere.

Når kald romluft kontinuerlig trekkes inn og gjennom ovnen, kjøles også ildstedet ned. Dette har en positiv innvirkning på oppstillingsvilkårene på ildstedet, som gjør at den kan plasseres nærmere brennbart materiale enn ovner uten denne teknikken, men påvirker også hvor lenge ildstedet klarer å holde på varmen.

Når flammene har slukket i brennkammeret og ildstedet fortsatt er varmt, vil romluften fortsette å sirkulere gjennom ovnen så lenge den har en høyere temperatur enn omgivelsene.

Dette er nok også utgangspunktet for myten om at "støpejern holder lengre på varmen enn stål", ettersom man opplever at en støpejernsovn med strålevarme, ikke mister varmen like fort som en konveksjonovn i stål.

Stålplateovnen med steinsider på 115 kg som vi har nevnt tidligere, vil altså ha et svært dårlig utgangspunkt for å kunne gi en "lun ekstravarme som varer lenge", ettersom den er konstruert som en konveksjonsovn med lav egenvekt.

 

 

Konveksjon: Bildet over viser hvordan kaldere luft fra gulvet trekker inn og igjennom kanalene i peisovnen, og strømmer ut gjennom toppen som varmluft.

Bildet over viser en ekte klebersteinsovn uten konveksjon fra Norsk Kleber. Modellen heter "Kristin", og er en av de mest klassiske kleberovnene på markedet.


Akkumulerende Ildsteder

Et godt akkumulerende ildsted bør ha en god egenvekt, lang avkjølingsstid, og være konstruert på en måte som gjør at varmen kommer i direkte kontakt med varmemagasinene i ovnen. Varmemagasinene kan være klebersteinen ovnen er bygget opp av, eller annet egnet materiale som for eksempel olivinstein. En ekte akkumulerende ovn konstrueres gjerne slik at varmluften og røyken kommer i direkte kontakt med steinen inne i ovnen slik at varmen trekker inn og akkumuleres over tid. Det er også vanlig at produsentene lager egne røykkanaler inne i ovnen, som tvinger røyken til å ta omveier gjennom større deler av ildstedet. På denne måten vil røyken avgi mer varme til magasinene i ovnen før den slippes ut i pipen. Denne teknikken gjør at de "ekte" klebersteinsovnene skiller seg betraktelig fra andre ovner med mindre stein, og uten disse røykkanalene.

Nordpeis har lansert en fantastisk serie med varmeakkumulerende peiser, der innmaten er består av varmelagrende elementer i det produsenten kaller PowerStone. Disse elementene er konstruert med et kanalsystem som fører røyken rundt og gjennom hele peisen før den slippes ut i pipen. På denne måten vil den røyken avgi mest mulig varme til elementene før den slippes ut, og peisen vil magasinere varme fra topp til tå. Denne serien heter Salzburg og finnes i flere størrelser og varianter.

Myter om klebersteinsovner:

En veldig vanlig påstand som vi ofte hører -også hos fagforhandlere, er at det blir for varmt med varmeakkumulerende ildsteder. "Har du en mindre leilighet eller et nytt og godt isolert hus, så må du styre unna disse produktene". Logikken skal være at det blir veldig varmt, og at det tar lang tid før du blir "kvitt" varmen igjen. Dette kan i første omgang virke logisk, men dette er ikke realiteten -snarere tvert imot. Det er faktisk store fordeler med å kjøpe et slik ildsted til godt isolerte boliger! Årsaken til dette er at du unngår de raske og høye varmetoppene når du fyrer. Klebersteinen eller varmemagasinene trekker til seg varmen fra første stund, som forhindrer mye av varmen å slippe direkte ut i rommet. Resultatet er at du får en varme som gradvis øker over en lengre periode sammenlignet med vanlige peisovner, slik at du unngår de ekstreme temperaturøkningene på kort tid. Du vil derfor ha en mye bedre kontroll på varmen , ettersom du har lengre tid på deg til å justere forbrenningen. Av samme grunn vil du kunne fyre lengre på et varmeakkumulerende ildsted før du når de høye effektene.

Denne grafen fra Nordpeis viser hvordan et godt varmelagrende ildsted vil avgi varme over tid, og samtidig unngår de høyeste varmetoppene. I nye TEK10-hus eller andre godt isolerte boliger er det derfor smart å velge ildsteder med god akkumuleringsevne istedenfor mindre ovner med en bratt oppvarmingskurve.

David Rene Aarvik

David Rene Aarvik har jobbet med salg av ildsteder siden 2009, blant annet for Nordpeis AS og andre fagbutikker. I dag er jobber han med utviklingen av Ildstedbutikken.no

Ildstedbutikken.no >

Bli med i vår kundeklubb