Klarnas kjøpersikkerhet

Klarnas kjøpersikkerhet for forbrukere

Inledning

Klarnas kjøpersikkerhet gjelder mellom deg og Klarna. Formålet med Klarnas kjøpersikkerhet er at du som forbruker skal føle deg trygg når du handler i nettbutikker som samarbeider med Klarna, ettersom du alltid kan henvende deg til oss hvis du får problemer med kjøpet ditt. I tillegg kan du kjenne deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine med største datasikkerhet gjennom hele kjøpsprosessen. Les mer i  Datasikkerhet(pdf). Kjøpersikkerhet gir deg samme sikkerhet ved alle kjøp med Klarna. Uansett hvordan du betaler og uansett hvilken nettbutikk du handler i. For at kjøpersikkerheten skal gjelde, må du kjøpe som privatperson fra en bedrift. 

Hvis varen ikke kommer frem

Hvis du ikke får varene dine, behøver du selvsagt ikke betale.
Har du valgt å betale med faktura eller delbetaling? Da behøver du ikke betale før du får varene. Er varene forsinket? Da gjør du følgende: 

 1. Dobbeltsjekk at du ikke har gått glipp av noen varsler fra fraktselskap eller butikk.
 2. Hvis du har valgt å betale med faktura: Flytt forfallsdagen fram 10 dager, eller ved å kontakte  Klarnas kundeservice.
 3. Hvis du fortsatt ikke har fått varene når den nye forfallsdatoen nærmer seg (eller når månedsfakturaen der kjøpet ditt er angitt skal betales), kontakter du butikken der du har kjøpt varene, for å finne ut hvor de kan ha tatt veien.
 4. Hvis det så ikke løser seg, kontakter du vår  kundeservice slik at vi kan hjelpe deg å finne ut hvor varene dine er. I perioden mens vi undersøker hva som har skjedd, behøver du ikke betale. Hvis det viser seg at varene ikke har blitt levert til deg, behøver du ikke betale til Klarna. Merk unntaket nedenfor.

Har du allerede betalt?
Det kan selvsagt hende at du har betalt varene før levering. Enten om du har betalt med kort eller via nettbank, eller om du rett og slett har betalt fakturaen din tidligere. Da gjør du følgende: 

 1. Dobbeltsjekk at du ikke har gått glipp av noen varsler fra fraktselskap eller butikk, eller at fraktselskapet ikke levert deg varen.
 2. Kontakt butikken der du kjøpte varene, for å se hvor de har tatt veien.
 3. Hvis det da ikke løser seg, kontakter du  Klarnas kundeservice. Hvis du har betalt uten å ha mottatt varene, undersøker Klarna hva som har skjedd og hvor varene dine befinner seg. Hvis det viser seg, ut fra de omstendighetene som har blitt presentert, at varene ikke har blitt levert til deg, vil vi tilbakebetale det innbetalte beløpet.

Det finnes ett unntak
Dersom du selv ikke har medvirket til å gjøre det mulig for selgeren å levere varene til deg. Et eksempel er om varene er levert til et hentested eller et annet sted og du (eller en person som opptrer på vegne av deg) ikke henter varene til tross for at du har fått varsler om at de er ankommet. 

Du behøver ikke betale hvis varene er defekte

Når du velger å betale med faktura eller delbetaling, kan du vente med å betale til du har fått varene hjem til deg. Da kan du kontrollere varene og se at alt er i orden før du betaler. Hvis du oppdager mangler eller skader, gjør du følgende: 

 1. Kontakt vår  kundeservice slik at vi kan flytte fram forfallsdagen.
 2. Snakk med butikken du har kjøpt varen fra, og prøv å løse det med dem.
 3. Kontakt  Klarnas kundeservice innen den nye forfallsdagen har passert hvis det ikke løser seg med butikken. Legg ved de dokumentene (f.eks. ordrebekreftelse og bilder) som du anser nødvendig for å bevise skaden. Du vil da måtte betale til Klarna kun dersom vi etter nøye undersøkelse anser at din innvending ikke er korrekt.

For å unngå at Klarna sender ut påminnelser, ber vi deg informere oss om innvendingene dine så snart som mulig. 

Har du allerede betalt?
Det kan hende at du allerede har betalt varene dine før leveringen, eller før du har oppdaget at de er defekte. Da gjør du slik: 

 1. Snakk med butikken du har kjøpt varen fra, og prøv å løse det med dem.
 2. Dersom dere ikke kommer frem til en løsning kontakter du vår  kundeservice innen den lovbestemte reklamasjonsfristen for at vi skal kunne undersøke innvendingen din. Hvis det etter undersøkelse kommer fram, ut fra de bevis og de omstendigheter som er lagt fram, at det er feil på varene, vil vi til å tilbakebetale deg innbetalte beløpet.

Angrer du på kjøpet?

Hvis du i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har en rett til å angre kjøpet, vil Klarna naturligvis tilbakebetale allerede gjennomførte betalinger. Vi kan komme til å redusere tilbakebetalingsbeløpet i henhold til avtalen din med butikken (for eksempel hvis dere har blitt enige om at du skal stå for kostnader ved returfrakten), eller det som ellers følger av gjeldende rett (slik som verdireduksjonsfradrag for varer som du har anvendt utover det som angreretten tillater, eller med et forholdsmessig beløp av en utnyttet tjeneste). 

Selgeren er forpliktet til å informere deg om du har rett til å angre på kjøpet, og hvordan du skal gå fram for å benytte denne retten. Angreretten er en lovpålagt rettighet for deg som forbruker, og kan ikke fravikes ved avtale med selgeren. 

Merk at angreretten ikke gjelder for alle typer varer og tjenester. Unntatt fra lovens bestemmelser om angrerett er for eksempel kontrakter om transport av personer (slik som flybilletter), og varer som er produsert i henhold til dine instruksjoner, eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg. 

Datasikkerhet

Klarna gjør alltid sitt ytterste for å beskytte personopplysningene dine. Når du handler med Klarna, beskyttes opplysningene dine både av utarbeidede prosesser og organisatoriske funksjoner, og av tekniske systemer. 

Vi har et registrert personopplysningsombud, samt sertifiserte spesialister på databeskyttelse på plass for å sikre at personopplysningene dine er sikre i alle situasjoner og gjennom hele kjøpsprosessen. Våre spesialister på datasikkerhet er spesialutdannet for å sikre at opplysningene alltid håndteres på en korrekt og trygg måte. 

Vi har også tekniske systemer for å oppdage og forhindre uautoriserte forsøk på å utnytte personopplysninger gjennom oss. Skulle du, mot formodning, oppdage at personopplysningene dine misbrukes og utsettes for uautorisert bruk ber vi deg kontakte vår kundeservice som vil håndtere saken på best mulig måte. 

Forhold til nettbutikken (der du har handlet varene)

Vær oppmerksom på at vi i dette dokumentet bare beskriver Klarnas prosesser for å håndtere disse sakene. Selv om nettbutikkene ofte følger våre anbefalinger og de beslutninger vi tar i konkrete saker, kan vi ikke garantere at ikke nettbutikkene selv vil rette et betalingskrav mot deg uten Klarnas innblanding. For eksempel når vi har valgt å tilbakeføre en fordring til butikken på grunn av en tvist. Skulle du og selgeren deretter bli enige om betalingskravet, eller at tvisten prøves for en annen instans (for eksempel Forbrukerrådet eller en allmenn domstol) som skulle fatte en avgjørelse til fordel for nettbutikken, har nettbutikken mulighet til å sende betalingskravet gjennom Klarna igjen. 

Forhold til gjeldende lov samt avtale med en annen betalingsleverandør

Vær oppmerksom på at det som er angitt i dette dokumentet, ikke påvirker de rettigheter du som forbruker har i henhold til lov, eller ellers andre rettigheter som du kan ha i henhold til avtaler med andre betalingsleverandører (for eksempel kortbetalinger) som tilbys av Klarna i kassen til nettbutikken.

Bli med i vår kundeklubb